Obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 18 grudnia 2019 roku (tj. środa) o godz. 9.00. Obrady odbędą się w Sali posiedzeń w Ratuszu, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn.

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.

4.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 2020 r.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2024.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

7.Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

8.Wolne głosy i wnioski.

9.Zamknięcie obrad.