Informacja dotycząca przeprowadzanych robót w ramach Rewitalizacji Stawiszyna

Powiększ obraz

Informujemy, że w terminie od dnia 07.01.2020 r. do dnia 13.01.2020 r. prowadzone będą następujące działania na Placu Wolności.

Roboty budowlane w zakresie branży drogowej,

okres od 07.01.2020 r. prace na chodniku wzdłuż ściany zachodniej ( fasada gdzie apteka), dokończenie układania krawężników przy zatoce autobusowej. Prace rozbiórkowe na stronie południowej – rozebranie krawężnika.

Od 07.01.2020 r. roboty dotyczące komory technicznej dla fontann odcinek Piskorzewska Ciasna, (strefa wyspy centralnej)

Szczegóły na załączonym rysunku