Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu „Program Profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego

Powiększ obraz

PROFILAKTYKA ZNACZY SZANSA NA ZDROWE ŻYCIE

We wtorek, 7 stycznia, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Umowę podpisała w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie Marszałek Marzena Wodzińska i p. o. Burmistrza Stawiszyna Żaneta Lasiecka – Stodolna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn Anny Manikowskiej.

Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy złośliwych chorób onkologicznych. Jednym z celów Programu jest wzrost, dzięki edukacji, w okresie realizacji programu, świadomości pacjentów na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. Jestem przekonana, że ta wiedza przyczyni się do wczesnego wykrycia ewentualnej choroby i powstrzymania jej rozwoju – powiedziała p.o. Burmistrza Stawiszyna, Żaneta Lasiecka – Stodolna.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania dermatologiczne profilaktyki raka skóry dla mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn, a także pozostałych gmin wchodzących w skład Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Projekt będzie realizowany do końca 2022 r. i w tym czasie będą prowadzone badania oraz  kampania informacyjna i edukacyjna dotycząca profilaktyki nowotworów skóry.