Wizyta Ministra Jana Dziedziczaka w Stawiszynie

Powiększ obraz

3 stycznia w Urzędzie Gminy i Miasta gościł minister Jan Dziedziczak. Wspólnie z p.o. burmistrza Stawiszyna, Żanetą Lasiecką – Stodolną, omówiono możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, z poszczególnych ministerstw na inwestycje.

Rozmawiano m.in. o tegorocznych programach dotacyjnych z Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych i programach planowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowanych do Kół Gospodyń Wiejskich. Ważnym tematem były sprawy związane z inwestycjami drogowymi. Pod koniec ubiegłego roku nasza Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do modernizacji drogi Zbiersk Cukrownia. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie wysokości kwoty pozyskanej z tego Funduszu.