Informacja dotycząca przeprowadzanych robót w ramach Rewitalizacji Stawiszyna

Powiększ obraz

Informujemy, że w terminie od dnia 13.01.2020r. do dnia 20.01.2020r. prowadzone będą następujące działania na Placu Wolności.

Roboty budowlane w zakresie branży drogowej,

okres od 13.01.2020

Prace na jezdni wzdłuż ściany zachodniej ( fasada gdzie apteka), dokończenie układania chodnika, demontaż nawierzchni asfaltowej – wykonanie podbudowy. Prace budowlane  na stronie południowej – wykonanie krawężnika.

Od 13.01.2020 r. roboty dotyczące komory technicznej dla fontann odcinek Piskorzewska Ciasna, (strefa wyspy centralnej) . Prace instalacyjne  na stronie południowej – wykonanie instalacji i fundamentów latarni.

Szczegóły na załączonym rysunku.