Doradztwo księgowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z subregionu kaliskiego – II termin – 24 lutego br.

Powiększ obraz

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli/-ki Kół Gospodyń Wiejskich z subregionu kaliskiego do udziału w bezpłatnym doradztwie z zakresu prowadzenia uproszczonej księgowości.

Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia:

  • Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów
  • Uproszczona księgowość a dotacje
  • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym – CIT8

Doradztwo odbędzie się 24 lutego br. w godzinach 12:00 – 14:00 w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.