Działania informacyjne dotyczące koronawirusa

W związku z otrzymanym e-mailem z Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu w sprawie podjęcia działań informacyjnych dotyczących koronawirusa, w załączeniu przekazuję plakaty informacyjne.

Przekazana informacja pozwoli zapoznać się z objawami wirusa, działaniami jakie należy podjąć w przypadku podejrzenia zakażenia, a także z kim należy się skontaktować w sytuacji zaobserwowania u siebie objawów.

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek