Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Długa Wieś Druga, dn. 13.03.2020 r.

 

KOMUNIKAT

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie

Prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Szanowni Państwo,

w związku ze stale zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia koronawirusem COVID-19 na terenie Polski i Europy jesteśmy zmuszeni są do podjęcia kroków mających na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Jako pracodawca zarządzający infrastrukturą krytyczną w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, do której zaliczana jest m.in. infrastruktura obejmująca system zaopatrzenia w wodę, naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa Pracownikom, ponieważ ich codzienna praca umożliwia prowadzenie dostaw wody dla Mieszkańców gminy Stawiszyn, jak
i odbiór ścieków w sposób ciągły i niezawodny
.

Informujemy o podjęciu następujących działań:

  • od dnia 13.03.2020 r. do odwołania w trosce o bezpieczeństwo Pracowników oraz Interesantów zostaje wstrzymana obsługa bezpośrednia. Prosimy o załatwianie wszelkich spraw drogą elektrowniczą lub telefonicznie. Poniżej adresy mailowe oraz numery kontaktowe:

 

Biuro ZGKiM w Stawiszynie:

e-mail: zgkimstawiszyn@post.pl

nr tel.: (62) 75 28 018

 (62) 75 29 913

 789 286 407

czynne: od poniedziałku do piątku

od 7:30 do 15:30

 

Kierownik ZGKiM w Stawiszynie:

e-mail: kierownik.zgkimstawiszyn@wp.pl

nr tel.: 601 829 397

 

  • od dnia 01.04.2020 r. inkasenci nie wyruszą w teren w celu odczytu wodomierzy i rozliczenia Państwa za I kwartał 2020 r. Faktury zastaną wystawione w biurze Zakładu zgodnie z odczytem wodomierza za poprzedni okres rozliczeniowy. Wszelkie różnice zostaną wyrównane w przyszłym kwartale. Pracownicy Zakładu oraz Poczta Polska dostarczą je do Państwa skrzynek pocztowych. Prosimy o terminowe regulowanie należności, to pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych
    z naliczaniem odsetek.

Drodzy Mieszkańcy gminy Stawiszyn zwracamy się również z ogromną prośbą
o rozpowszechnianie tego komunikatu wśród naszej lokalnej społeczności.

 

Ireneusz Stachurski

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Stawiszynie