Prywatny las z dotacją z PROW

Powiększ obraz

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania  z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Więcej informacji można uzyskać:
a) na stronie www.arimr.gov.pl;
b) pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84;
c) w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.