Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020

Powiększ obraz

Informujemy, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Pomoc żywnościowa może być przekazana osobom spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. osoba lub rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest wymieniony w art.7) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj:

  • 1 402,00 zł., dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 056,00 zł., dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powód udzielenia pomocy i sytuację finansową osoby lub rodziny.

Z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020 mogą skorzystać osoby i rodziny, które wcześniej nie korzystały z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2019 jak i osoby dotychczas korzystające.

Zapraszamy do siedziby MGOPS w Stawiszynie, Plac Wolności 1.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tym zagrożeniami prosimy o zachowanie wszelkich zasad ostrożności.