Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Zbiersk Tartak – Zbiersk Cukrownia

Powiększ obraz

W dniu 22.10.2020r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu podpisała protokół przekazania placu budowy pod inwestycję drogową tj. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Zbiersk Tartak – Zbiersk Cukrownia z firmą STRABAG sp. z o.o.

W ramach zadania zostanie wybudowany ponad 2 kilometrowy odcinek ścieżki pieszo – rowerowej oraz chodniki przy drodze DK25, która przebiega wzdłuż zwartej zabudowy na odcinku Zbiersk Tartak – Zbiersk Cukrownia.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to 23.10.2020r.