Drodzy mieszkańcy sołectwa Pólko-Ostrówek.

W związku ze śmiercią Śp. Władysława Kolonko – wieloletniego sołtysa sołectwa Pólko-Ostrówek informujemy, że płatności z tytułu IV raty podatku należy dokonywać w kasie UGiM w Stawiszynie lub na rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej.