Ankieta – Stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn

Powiększ obraz

Drodzy Mieszkańcy! Prośba o wypełnienie ankiety – chodzi o przyszłość naszej małej ojczyzny.

Gmina i Miasto Stawiszyn przystąpiła do prac nad sporządzeniem jednego z najważniejszych dokumentów planistycznych dla naszej gminy – Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030.

Aby zapewnić Państwu możliwość przedstawienia swoich opinii i propozycji zmian przedstawiamy formularz ankiety. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Gminy zarówno w stabilnej codzienności, jak i w sytuacji kryzysowej. Udział w ankiecie pozwoli także wytyczyć najbardziej optymalne kierunki dalszego rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Z tego powodu prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie formularzy, zamieszonych poniżej pod wskazanymi linkami. Ankiety są anonimowe.

W Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz w Domu Kultury w Zbiersku znajdują się ankiety, które można wypełnić na miejscu.

Wypełnioną ankietę prosimy składać do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie lub w Domu Kultury w Zbiersku lub elektronicznie pod adresem https://forms.gle/YiJa63sdAW9zMEEN7

Bardzo dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.