Możliwość zgłaszania potrzeby dowozu

Powiększ obraz

Szanowni Państwo.

Osoby, które mają ustalony termin szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2, a mają trudności
w dotarciu do punktu szczepień na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn z powodu:

  • niepełnosprawności (niepełnosprawność w stopniu znacznym o kodzie R lub N, bądź z I grupą inwalidzką),
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień,

mogą zgłaszać potrzeby dowozu na szczepienia dzwoniąc na infolinię do koordynatora ds. transportu na szczepienia po numerem telefonu: 797 – 524 – 600.