Obowiązek wprowadzania deklaracji dot. liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw

Powiększ obraz

W związku z obowiązkiem wprowadzania deklaracji dot. liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródła ciepła lub źródła spalania paliw oraz informacji o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) od dnia 1 lipca 2021 roku uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn o przesyłanie deklaracji na adres Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn; elektronicznie na adres sekretariat@stawiszyn.pl lub osobiście u Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn pokój nr 1

Jednocześnie informujemy, że obowiązek przekazywania informacji do CEEB dla właścicieli /zarządców wynosi:

– w ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw,

– w ciągu 14 dni dla nowopowstałych źródeł ciepła i spalania paliw w budynku.

W załączeniu druki wraz z przykładem poprawnego wypełnienia:

Deklaracja A

przykład wypełnionej deklaracji A

Deklaracja B

przykład wypełnionej deklaracji B

Więcej informacji oraz deklaracje w formie elektronicznej znajdą Państwo pod adresem zone.gunb.gov.pl.