Obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XLV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 2 sierpnia 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 10:00 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
  6. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2022-2030.
  7. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  8. Wolne głosy i wnioski
  9. Zamknięcie obrad.