Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Powiększ obraz

INFORMACJA

w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

(pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy)

Informujemy, że na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizuje Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 26 września 2022 r.

W dniu 19.09.2022 r. opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r., poz. 1967).

Wzór wniosku został określony Rozporządzeniem z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. 2022 r., poz. 1974).

Wniosek w wersji papierowej będzie można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie od dnia 26.09.2022 r.

Wniosek do wydruku i wypełnienia można pobrać z załącznika do informacji.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną (skan) na adres mailowy: sekretariat@stawiszyn.pl oraz on-line  (np. przez e-PUAP).

 

Załączniki: