Plan polowań zbiorowych

Przekazujemy informacje na temat planowanych polowań w sezonie 2022/2023 dla obwodu łowieckiego nr 388 Kamień-Biernatki.