Demograficzne podsumowanie roku 2022

Powiększ obraz

Na dzień 31.12.2022 na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn zameldowanych na pobyt stały było 6879 osób. W porównaniu do roku 2021 to mniej o 96 osób.

Statystyki wskazują większą ilość kobiet – 3542, niż mężczyzn – 3337. w 2022 roku urodziło się 36 dzieci, a w roku 2021 46 dzieci. Jest to o 10 dzieci mniej w stosunku do roku ubiegłego. W urodzeniach przeważa płeć męska – urodziło się 22 chłopców i 14 dziewczynek.Najpopularniejszymi imionami nadawanymi chłopcom były: Ignacy, Filip i Aleksander, a dziewczynkom: Laura i Iga.W 2022 roku zmarły 84 osoby z terenu gminy.

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn zameldowanych na pobyt czasowy było 52 osób.

Aktualnie najstarsza mieszkanka Gminy i Miasta Stawiszyn ma ukończone 100 lat i w marcu 2023 roku będzie obchodzić 101 urodziny.

Dla porządku odnotujemy jeszcze, że w 2022 roku „ osiemnastkę” obchodziło 69 mieszkańców naszej gminy.

W 2022 roku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn rotacyjnie (od 24 lutego do 31 grudnia 2022) przebywało 168 obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie ( źródło: MGOPS Stawiszyn ).

Urząd Stanu Cywilnego w Stawiszynie sporządził akty urodzenia 5 dzieci, które przyszły na świat poza granicami Polski tj. w Holandii, Irlandii, Norwegii i Anglii.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Stawiszynie zarejestrowano 40 małżeństw, w tym 19 cywilnych, 19 konkordatowych i 2 transkrypcje.

W 2022 roku zorganizowany został jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego „ Złote Gody” dla 17 par małżeńskich, które zawarły związek małżeński w 1972 roku. Jubilaci zostali uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.