Wniosek o zakup węgla w cenie preferencyjnej

Powiększ obraz

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie informuje, że przyjmuje wnioski o zakup węgla w cenie preferencyjnej. Wniosek może złożyć osoba, która otrzymała dodatek węglowy bądź jej wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Wykluczone z zakupu będą osoby, które zakupiły węgiel w cenie preferencyjnej ze sklepu PGG S.A, Tauron Wydobycie S.A. itp.

Wnioski należy składać w terminie od 4 stycznia 2023 roku do 18 stycznia 2023 roku:

 • osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie,
 • drogą pocztową: Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3,
 • mailowo: sekretariat@stawiszyn.pl

Zakup węgla będzie możliwy gdy trafi on na skład, który będzie zajmował się dystrybucją węgla znajdujący się na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

ZASADY:

 • Krok 1:
  Pracownik Urzędu zadzwoni do Państwa (zgodnie z kolejnością złożonych wniosków) i poinformuje, że Państwa wniosek został pozytywnie rozpatrzony i uprawnia do zakupu węgla. Po telefonie pracownika urzędu prosimy o wpłatę należności. Płatności należy dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy o numerze: 74 8407 0003 0500 0101 2000 0149 w tytule wpisując „Zakup węgla” i adres na który złożony był wniosek.
  Wpłaty można dokonywać TYLKO po kontakcie telefonicznym od pracownika urzędu.
 • Krok 2:
  Po weryfikacji wpłaty na rachunek bankowy zostanie wystawiona faktura. Pracownik urzędu powiadomi Państwa telefonicznie o możliwości odbioru dokumentów z Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.
 • Krok 3:
  Po odbiorze faktury i kontakcie telefonicznym ze strony składu mogą Państwo odebrać węgiel w wyznaczonym składzie opału.

Paliwo stałe będzie posiadało odpowiednie certyfikaty świadczące o jakości węgla.

Gmina i Miasto Stawiszyn nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzedawanego paliwa stałego.

Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie bądź ze strony internetowej.

Wniosek do pobrania

Klauzula RODO