VII Pielgrzymka Sołtysów

Powiększ obraz

W sobotę 11 marca odbyła się VII Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Pielgrzymka została zorganizowana z okazji Dnia Sołtysa przez Biskupa Kaliskiego ks. Damiana Bryla, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego oraz Burmistrza Stawiszyna Grzegorza Kaczmarka.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium św. Józefa, po której złożono kwiaty przy pomniku Jana Pawła II. Następnie jak co roku ponad pół tysiąca sołtysów z Wielkopolski udało się do Hali Widowiskowo – Sportowej w Stawiszynie, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia podczas której uhonorowano najbardziej aktywnych sołtysów odznaką „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, wśród wyróżnionych sołtys sołectwa Nowy Kiączyn – Tomasz Pietrzak oraz rozstrzygnięto wojewódzki etap konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń w pracy na rzecz mieszkańców wsi, dla których działają sołtysi i rady sołeckie, aktywizując i wspólnie osiągając korzyści dla lokalnych społeczności. Uroczystość uświetniły występy Grupy Stawiszynianki oraz Kabaretu EWG z Doruchowa.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie:

 • Pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie
 • Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie
 • Pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku
 • Pracownikom Szkoły Podstawowej w Stawiszynie
 • Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
 • Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn
 • Policjantom z Komisariatu Policji w Stawiszynie
 • Grupie Stawiszynianki
 • KGW z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn
 • Kapeli Biesiadnej
 • Grupa AWW Sp. z o. o. Sp. k.