18 marca – Światowy Dzień Recyklingu

Powiększ obraz

Przeciętny Polak produkuje około 350 kg śmieci rocznie. W poprzednim roku w Polsce na składowiska skierowano ok. 40 % odpadów, a do recyklingu 35 %– wynika z danych Eurostat. Poziom recyklingu nadal jest zbyt niski. Europejskim liderem są Niemcy, gdzie recyklingowi poddaje się około 70% odpadów, czyli mamy jeszcze sporo do zrobienia.

Gmina i Miasto Stawiszyn poprzez różne akcje i materiały informacyjne promuje wśród mieszkańców prawidłowe postępowanie z odpadami. Jednym z narzędzi, które temu służy, jest aplikacja EcoHarmonogram. Za jej pośrednictwem mieszkańcy Gminy i Miasta Stawiszyn mogą sprawdzić aktualny harmonogram wywozu odpadów oraz dowiedzieć się jak prawidłowo sortować odpady. Aplikacja EcoHarmonogram jest przydatnym i bezpłatnym narzędziem, które pozwala w łatwy i szybki sposób uzyskać informacje dotyczące wywozu odpadów, zasad dotyczących właściwej segregacji, danych dotyczących opłat za odbiór odpadów oraz jakości powietrza w okolicy.

Zachęcamy do pobrania i korzystania z aplikacji EcoHarmonogram.