Przebudowa mostów w miejscowości Stary Kiączyn – Pólko oraz w miejscowości Ostrówek

Powiększ obraz

W dniu 16 maja 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn zostały podpisane umowy pomiędzy Burmistrzem Stawiszyna Panem Grzegorzem Kaczmarkiem, w obecności Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn Pani Anny Manikowskiej i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiszynie Pani Barbary Włodarczyk, a właścicielem Firmy „POLKOP” Roboty melioracyjne Panem Józefem Grzelakiem na realizację inwestycji pn.:

  • „Przebudowa mostu na rzece Bawół wraz z infrastrukturą drogowa zlokalizowaną w ciągu drogi gminnej nr 674344P”, wartość inwestycji wynosi 759.360,92 zł brutto z czego kwota 600.000,00zł została dofinansowana z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej a kwota 159.360,92 to wkład własny Gminy i Miasta Stawiszyn. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa drogi o łącznej długości 0,200 km i szerokości 4,0m. Termin zakończenia inwestycji listopad 2023r.
  • „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 674345P w miejscowości Ostrówek wraz z infrastrukturą drogową, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn”, wartość inwestycji wynosi 639.570,94 zł. brutto z czego kwota 543.635,30 zł została dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych a kwota 95.935,64 zł to wkład własny Gminy i Miasta Stawiszyn. Termin zakończenia inwestycji kwiecień 2024r.