Informacja dla mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn o zmianie terminu!

Powiększ obraz

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (MPSZON) dla przydzielonych odpowiednio według harmonogramu miejscowości odbędzie się w następujących terminach:

27 listopada 2023r. – Długa Wieś Druga 23C w godz. 7.00-13.00,

28 listopada 2023r. – Piątek Wielki (plac przy byłej Szkole Podstawowej) w godz. 7.00-13.00,

29 listopada 2023r. – Zbiersk-Cukrownia (plac targowy obok stacji paliw) w godz. 7.00-13.00.

Ponadto przypominamy, że do punktu można dostarczyć komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, oleje i tłuszcze, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, opakowania po farbach oraz opony (od samochodów osobowych z limitem 4 szt.).