Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Stawiszynie beneficjentem Programu Wieloletniego NPRC 2.0

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Stawiszynie jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zadanie „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1”.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.
W 2023 roku otrzymaliśmy na realizację wymienionego zadania kwotę 14 215,00 zł.

Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału biblioteki w środowisku lokalnym poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności jej zbiorów, zarówno w formie papierowej oraz cyfrowej.