Z okazji Dnia Samorządowca

pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej

oraz jednostek samorządowych,

składamy najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych,

satysfakcji z realizacji wykonywanych zadań dla dobra społeczności lokalnej.

Życzymy, aby podejmowany trud był zauważony

i doceniony przez całą wspólnotę samorządową.

 

               Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                 Burmistrz Stawiszyna                             

  w Stawiszynie                                                                               /-/ Grzegorz Kaczmarek

    /-/ Przemysław Pietrzak