Wniosek o dokonanie szacowania szkód

Powiększ obraz

Poszkodowani rolnicy i producenci rolni, mogą składać wnioski o dokonanie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych związanych z niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (grad).

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 14.06.2024r.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie (pokój nr 16) lub tutaj (wniosek do pobrania).

Warunkiem szacowania szkód przez Komisję jest złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).