Obrady II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady II Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 14 czerwca 2024 r. (tj. piątek) o godz. 17:30 na hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Stawiszynie.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami: Brudzew, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą i Miastem Tuliszków a Gminą Ceków-Kolonia (Lider) w przedmiocie powierzenia Gminie Ceków-Kolonia realizacji zadania publicznego z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowe i przeciwpowodziowej w ramach działania dotyczącego zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe polegającej na wspólnej realizacji zadania pn. ,,Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych”.
  4. Zamknięcie obrad.