Zakup sprzętu muzycznego oraz kuchni polowej dla sołectwa Zbiersk-Cukrownia

zestaw-znakow-stw-odnowa-wlkp

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
Konkurs „Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw” pn. „ Zakup sprzętu muzycznego oraz kuchni polowej dla sołectwa Zbiersk-Cukrownia”

Podpisanie umowyCel projektuZakończenie inwestycjiGaleria

Umowa podpisana w dniu 13 października 2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców sołectwa Zbiersk – Cukrownia w obszarze kultywowania tradycji społeczności lokalnej poprzez zakup sprzętu muzycznego dla zespołu śpiewaczego oraz kuchni polowej dla mieszkańców sołectwa Zbiersk – Cukrownia. Realizacja tego zadani poprzez zakup wskazanych towarów przyczyni się do promocji wsi a także wpłynie na pobudzenie procesu budowania tożsamości lokalnej społeczności i integracji mieszkańców sołectwa Zbiersk – Cukrownia.

Zakup kuchni polowej oraz panina cyfrowego

Łączna wartość projektu: 9 500,00

Wkład własny:  5 225,00

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 4 275,00