Jesteś tutaj:

Autor: administrator

Bezpieczny przedszkolak

Więcej o: Bezpieczny przedszkolak

W ramach akcji edukacyjno- wychowawczej pn. „Bezpieczny przedszkolak” której inicjatorem jest Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak oraz Komendant Komisariatu Policji w Stawiszynie asp.szt. Mariusz Kołodziejczyk, przedszkolakom z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn,  zostały wręczone kamizelki odblaskowe.

Więcej „Bezpieczny przedszkolak”

Odpady wielkogabarytowe

Więcej o: Odpady wielkogabarytowe

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie informuje, że dnia 30.01.2017 r. w Zbiersku ( Plac Targowy przy Stacji Paliw) w godzinach od 8:00 do 14:00 ustawiony będzie kontener na odpady wielkogabarytowe (sprzęt RTV, AGD, meble, wersalki, dywany), jak również na odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, środków ochrony roślin, przeterminowane leki) .

Informacja ZUS: Jest ryzyko, jest kontrola

Więcej o: Informacja ZUS: Jest ryzyko, jest kontrola

Kontrole prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych u płatników składek będą bardziej nacelowane na nieprawidłowości. ZUS będzie je prowadził w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka.  

Nowe przepisy dotyczące prowadzonej przez ZUS kontroli płatników składek weszły w życie 1 stycznia 2017 r., a wprowadziła je Ustawa o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców i nowela Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Więcej „Informacja ZUS: Jest ryzyko, jest kontrola”

Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku Małym zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Więcej o: Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku Małym zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

15 stycznia odbył się 25  finał  WOŚP po raz kolejny z inicjatywy Prezesa Gminnego OSP Pana Rafała Wcisłek wolontariusze  z  OSP  Piątek  Mały przyłączyli się do akcji  kwestując w  Piątku  Wielkim,  Stawiszynie, Zbiersku  oraz na terenie sąsiedniej gminy. Opady  śniegu i  mróz nie  odstraszył zbierających.

Więcej „Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku Małym zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy”

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Więcej o: Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Drogie Babcie i Szanowni Dziadkowie!

Z okazji Waszego święta pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowia i długich lat życia upływających w pomyślności, radości i miłości ze strony wnucząt i rodzin. Miejcie poczucie wielkiej wartości dla społeczeństwa. Jesteście dla nas przekazicielami życiowej mądrości, naturalnym drogowskazem dla dzieci, wnuków czy innych osób, które jeszcze niepewnie stawiają pierwsze kroki na drodze życia.

Drodzy Państwo, wraz z życzeniami przyjmijcie nasze podziękowania za trud wychowawczy – dowód naszego uznania i szacunku.

Burmistrz Stawiszyna
Justyna Urbaniak

Zgłoszenia: Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Więcej o: Zgłoszenia: Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W roku 2017 będziemy obchodzić w naszej gminie: Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji prosiłabym zainteresowane osoby, które zawarły związek małżeński w 1967 roku o zgłoszenie się do Kierownika USC w celu uzyskania bliższych informacji odnośnie tej doniosłej uroczystości.

Więcej „Zgłoszenia: Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego”

Konsultacje społeczne w sprawie derogacji na środek chemiczny Dimilin 480 sc

Więcej o: Konsultacje społeczne w sprawie derogacji na środek chemiczny Dimilin 480 sc

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC, który służy do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

Więcej „Konsultacje społeczne w sprawie derogacji na środek chemiczny Dimilin 480 sc”

Do góry