Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Więcej o: Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

INFORMACJA

w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

(pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy)

Informujemy, że na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizuje Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 26 września 2022 r.

Więcej „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła”

Informacja

Więcej o: Informacja

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2021 r. (piątek) Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie będzie czynny do godziny 14:00. Kasa czynna do godziny 10:00.

UWAGA MIESZKAŃCY

Więcej o: UWAGA MIESZKAŃCY

od 2 listopada br. Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie rozpocznie ponowną weryfikację deklaracji „śmieciowych”

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie informuje, iż od 2 listopada br.  przystępuje ponownie do weryfikacji deklaracji „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości oraz nieruchomości dla których nie złożono deklaracji na terenie Gminy Stawiszyn. Działanie to ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami.

Więcej „UWAGA MIESZKAŃCY”

Kurenda

Więcej o: Kurenda

Stawiszyn, dnia 27.10.2021 r.

Kurenda

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie informuje, że ze względu na przerwę technologiczną Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” odbiór odpadów gabarytowych i budowlanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta  Stawiszyn zaplanowany na dzień 8, 9, 10 grudnia 2021 r. nie odbędzie się.

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie poinformuje odrębnym pismem o wznowieniu przyjmowania odpadów wielkogabarytowych przez zakład „Orli Staw”.

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Grzegorz Kaczmarek

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Więcej o: OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 06.08.2021 – godz. 11:45
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:158
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień zagrożenia: nie dotyczy

Więcej „OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE”

Gminny Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Więcej o: Gminny Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Burmistrz Stawiszyna informuje, że w tutejszym  Urzędzie został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia  z Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie wspólnej realizacji programu.

Więcej „Gminny Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze””

Do góry