Mój Rynek

 

MÓJ RYNEK

 

Projekt pn:

„Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”

Modernizacja targowiska została przeprowadzona w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji: 2 408 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 990 158,00 zł

 

W ramach zadania zostały wykonane:

  • Roboty porządkowe,
  • Prace ziemne,
  • Wykonanie podziemnej infrastruktury, przyłączy,
  • Budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów,
  • Budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt,
  • Budowa zjazdu z drogi gminnej,
  • Ogrodzenie, oświetlenie
  • Utwardzenie terenu,
  • Elementy małej architektury,
  • Zieleń.

 

Wybudowany na terenie targowiska budynek na cele promocji lokalnych produktów jest miejscem, w którym każdy prowadzący działalność o charakterze produktów lokalnych może zostawić ulotkę z danymi kontaktowymi oraz podstawowymi informacjami o zakresie swojego przedsięwzięcia. W ten sposób zainteresowane osoby będą mogły poznać wachlarz oferowanych produktów lokalnych naszej gminy.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin targowiska gminnego „MÓJ RYNEK” w Stawiszynie

Wykaz wprowadzanych na targ zwierząt – dotyczy świń „pobierz

Wykaz wprowadzanych na targ zwierząt – dotyczy bydła, owiec, kóz  „pobierz