Pomoc społeczna

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej

Dane teleadresowe

62-820 Stawiszyn
ul. Plac Wolności 1

Tel./fax: 062 7528 144
e-mail: gopsstawiszyn@post.pl

Godziny pracy

Ośrodek jest czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30

Kadra

  • Danuta Pilarczyk – Kierownik Ośrodka
  • Sławomira Iwasińska – Główny Księgowy

Dział Pracowników Socjalnych

  • Marzena Juszczak – starszy specjalista pracy socjalnej
  • Elżbieta Szymańska – specjalista pracy socjalnej
  • Marta Słodzińska – pracownik socjalny

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

  • Magdalena Denisiewicz – główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych

Dział Księgowości

  • Sławomira Iwasińska – główny księgowy

Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

  • Ewa Harich – pracownik administracyjny

Asystent Rodziny

  • Marta Gołembiewska