Aktualności

Sołectwo Piątek Mały w gronie laureatów konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”

Więcej o: Sołectwo Piątek Mały w gronie laureatów konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”

W dniu 5 listopada 2017 roku w mieście Opatówek odbyło się spotkanie sołtysów z terenu południowej części województwa wielkopolskiego, podczas którego rozstrzygnięto konkurs „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Celem konkursu była ocena aktywności grup odnowy wsi działających w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 oraz wskazanie i nagrodzenie sołectw aktywnych.

Więcej „Sołectwo Piątek Mały w gronie laureatów konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska””

 11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Więcej o:  11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości

,,Ach,  jakże  nie mówić  o tych dniach radości…” w swym wierszu pisał Antoni Słonimski, bo przecież to najważniejsze święto państwowe.

11 listopada 2017 r.  minęła  99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to Święto obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy nasza Ojczyzna –  Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

Więcej ” 11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości”

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Więcej o: Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Więcej „Międzynarodowy Dzień Tolerancji”

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na przebudowę targowiska w Stawiszynie

Dnia 3 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn reprezentowaną przez Justynę Urbaniak – Burmistrza Stawiszyna a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o przyznanie pomocy dla operacji pn: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”.

Więcej „Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na przebudowę targowiska w Stawiszynie”

Dofinansowanie na gabinet profilaktyki zdrowotnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn

Więcej o: Dofinansowanie na gabinet profilaktyki zdrowotnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn

14 listopada 2017 roku Burmistrz Stawiszyna  Justyna Urbaniak oraz Skarbnik Gminy i Miasta Stawiszyn Anna Manikowska podpisały z Wicewojewodą Marleną Maląg umowę na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Stawiszynie i Zbiersku.  Kwota dofinansowania wynosi 12 876, 00 zł.

Więcej „Dofinansowanie na gabinet profilaktyki zdrowotnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn”

Budki lęgowe na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Więcej o: Budki lęgowe na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Gmina i Miasto Stawiszyn wzięła udział w akcji rozwieszenia budek lęgowych w ramach projektu pn. „Działania edukacyjne upowszechniające zachowania przyjazne środowisku pn.”Tajemnice przyrody Wielkopolski” na terenie Województwa Wielkopolskiego  – konkursy, publikacja i akcja rozwieszania budek”.  Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej pod patronatem honorowym Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala.

Więcej „Budki lęgowe na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn”

Prośba o wywieszenie flagi

Więcej o: Prośba o wywieszenie flagi

Szanowni Państwo! Żyjemy spokojnie i szczęśliwie w wolnym kraju, dzięki pokoleniom Polaków którzy oddawali swoje życie w walce o lepsze jutro o Wolną Polskę. W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości zwracam się do mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn z prośbą o wywieszenie flag narodowych, na swoich domach, zakładach pracy, instytucjach, na znak że wolność, niepodległość, patriotyzm są dla nas bardzo ważne, a przede wszystkim jako hołd dla tych wszystkich, którym zawdzięczamy Wolność i Niepodległość.

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Starym Kiączynie

Więcej o: Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Starym Kiączynie

W miesiącu październiku zostały wykonane prace porządkowe na terenie cmentarza. Cmentarz został ogrodzony, uprzątnięto śmieci, wycięto krzewy i skoszono trawę. Prace te zostały wykonane przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz pracowników Zakładu Gospodarki Kumunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie. W planach jest ustawienie przed wejściem na cmentarz tablicy informacyjnej w języku polskim i hebrajskim. Działania zostały podjęte na rzecz zachowania i zabezpieczenia dziedzictwa żydowskiego. Zachęcamy mieszkańców oraz organizacje z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn o zainteresowanie się, dbanie i poszanowanie terenu cmentarza.

Więcej „Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Starym Kiączynie”

Do góry