Pomoc dla osób z Ukrainy

Jak otrzymać numer Pesel dla przybywających do Polski uchodźców

Osoby do kontaktu w sprawie uchodźców

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua

https://www.poznan.uw.gov.pl/pomagamukrainie

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/podsumowanie-dotychczasowych-dzialan-wojewody

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/punkt-informacyjny-dla-uchodzcow-z-ukrainy-na-dworcu-glownym-pkp-w-poznaniu

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/punkt-noclegowy-na-politechnice-poznanskiej