Rewitalizacja Parku Miejskiego

Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn zaprasza Mieszkańców całej gminy oraz wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w procesie rewitalizacji parku miejskiego w Stawiszynie.

Rewitalizacja to nowoczesna metoda rozwijania miasta, prace nad procesem rewitalizacji, a potem realizacja przedsięwzięcia przebiega w ścisłej konsultacji z mieszkańcami. Celem tych prac jest ożywienie tej części miasta, w tym m.in. poprzez poprawę estetyki atrakcyjnej dla różnych grup wiekowych.

1.Konsultacje społeczne

2.Inwentaryzacja parku

3.Krótka historia parku

4.Ankiety online – zakończono zbieranie pomysłów

5.Prezentacja projektu koncepcyjnego układu komunikacyjnego w Stawiszynie 

6.Spotkanie techniczne dotyczące rewitalizacji parku miejskiego

7. Opracowanie dokumentacji

8. Ciekawostka