Rewaloryzacja Parku Miejskiego

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – „Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury Parku Miejskiego  w Stawiszynie na cele rekreacyjne”

Działania przedprojektoweCel i opis projektuGaleria fotografii
Celem projektu jest udostępnienie przebudowanego Parku Miejskiego w Stawiszynie jako miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn.

W ramach planowanej inwestycji przebudowana zostanie infrastruktura rekreacyjna Parku Miejskiego w Stawiszynie.

Wspomniana przebudowa obejmuje:

  • wymianę nawierzchni alejki głównej parku oraz nawierzchni przed amfiteatrem,
  • utworzenie nowo planowanych alejek,
  • zakup  i montaż małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci
  • przebudowę sceny amfiteatru poprzez remont schodów.

W ramach projektu zostanie rozebrane istniejące ogrodzenie, jak również zostanie wyremontowany XIX wieczny zabytkowy relikt ogrodzenia .

Powstanie atrakcyjne miejsce dla mieszkańców, chcących  spędzić czas na wolnym powietrzu, w przyjemnym otoczeniu przyrody, chętnych do rozwijania swej aktywności rekreacyjnej.

Remont schodów spowoduje ponadto powstanie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca dla występów lokalnych zespołów i kapel muzycznych naszego obszaru takich jak: Stawiszynianki, Kapela biesiadna, Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie, zespoły dziecięce, a także miejsce do cyklicznych imprez plenerowych, które na stałe wpisane są w kalendarz imprez: Dni Stawiszyna, Kino Letnie, Dzień Dziecka, Jarmark Stawiszyński, festyny okolicznościowe.

Realizacja planowanej operacji zwiększy liczbę osób korzystających z obiektu infrastruktury rekreacyjnej jak również poprawi estetykę i przyjemność spędzania czasu wolnego na łonie natury oraz poprawi dostępność do dóbr przyrodniczo – krajobrazowych naszego miasta.

Wartość dofinansowania: 206 797 zł

wkrótce informacja