Usuwanie folii rolniczych

Projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Całkowita wartość projektu: 25 700 zł

Wkład z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 25 700,00 zł

Podpisanie umowyCel projektuZakończenie inwestycji

Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminę i Miasto Stawiszyn wniosek o przyznanie dofinansowania projektu na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” został rozpatrzony pozytywnie.

 

Celem projektu jest zbieranie odpadów pochodzących z działalności rolniczej takie jak: folie rolnicze, siatka i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag.

Z terenu gminy odebrano łącznie 51,400 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folia rolnicza, siatka i sznurki do owijania balotów).