VI Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn. „Zbiersk pierze drze- w ludziach radość wrze”

zestaw-znakow-stw-odnowa-wlkp

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
VI Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  pn. „Zbiersk pierze drze- w ludziach radość wrze”

Podpisanie umowyCel projektuZakończenie inwestycjiGaleria fotografii

Uprzejmie informuję, że złożony przez Gminę i Miasto Stawiszyn wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pod nazwą „Zbiersk pierze drze- w ludziach radość wrze” złożony   w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” został rozpatrzony pozytywnie.

Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 238/2016 została zawarta w dniu 12 lipca 2016r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Stawiszyn.

Projekt „Zbiersk pierze drze – w ludziach radość wrze” realizowany jest przez gminę Stawiszyn, jednakże jest on wynikiem oddolnej inicjatywy sołectwa Zbiersk.

Celem projektu jest stworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców, który w rezultacie doprowadzi do integracji międzypokoleniowej tego sołectwa. Integracja ta pozwoli na stymulację rozwoju lokalnego, a zwłaszcza poczucie, że chodzi o wspólne dobro dla swojej małej ojczyzny.

Przedsięwzięcie to przyczyni się do wyeksponowania i poprawy estetyki miejsca za świetlicą wiejską w sołectwie Zbiersk. Miejsce to ułatwi mieszkańcom organizację i uczestnictwo w wydarzeniach społeczno-kulturalnych, wypromuje wieś oraz przyczyni się do ochrony dziedzictwa kulturowego sołectwa.

 Z przyjemnością informujemy, że dobiegły końca prace związane z realizacją projektu pn.: „Zbiersk pierze drze- w ludziach radość wrze”

W ramach projektu zostały zakupione:

– stoły i ławy biesiadne

– ogrodzenie panelowe wraz z bramą wjazdową

– urządzenia na plac zabaw

 

Została zorganizowana jedna impreza plenerowa, która odbyła się w nowo powstałym miejscu.

 

Całkowity koszt projektu: 31 000,00 zł

Dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego:  15 000,00 zł

Środki własne:- Gmina:  6 000,00 zł

Fundusz sołecki:  10 000,00 zł

« 1 z 3 »