Zakup sadzonek drzew miododajnych

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

 

 

Całkowita wartość projektu: 19 750 zł

Wkład z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: 17 770 zł

Wkład własny gminy: 1 980 zł

Podpisanie umowyCel projektuZakończenie inwestycjiGaleria fotografii

Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminę i Miasto Stawiszyn wniosek o przyznanie dofinansowania projektu na „Zakup sadzonek drzew miododajnych” został rozpatrzony pozytywnie.

Celem całego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Sadzenie drzew miododajnych przyczyni się do bytowania pszczół, dzięki temu będą miały korzystniejsze warunki.

Nasadzenia drzew zdecydowanie poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynią się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiając warunki mikroklimatyczne przyległych pól. Zachowanie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew miododajnych zapewni pozyskanie nektaru owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając ekosystem lokalny.