2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 0050.26.2013 w sprawie: powołania komisji przetargowej

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.25.2013 w sprawie: powołania komisji przetargowej

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.21.2013 w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.20.2013 w sprawie: ustanowienia procedur Systemu Zarządzania Jakością

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.19.2013 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.8.2012 z dn. 28 lutego 2012 r. wprowadzającego Kodeks etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.18.2013 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.17.2013 w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy i Miasta Stawiszyn oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wytatków

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.16.2013 w sprawie: wprowadzenia procedury opracowania, publikacji i nadzorowania aktualności Kart Usług Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.15.2013 w sprawie: wprowadzenia regulaminu badania jakości stanowionego prawa w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.14.2013 w sprawie: wprowadzenia regularnego badania jakości usług publicznych w Gminie i Mieście Stawiszyn

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.13.2013 w sprawie: przygotowania i przeprowadzenie na terenie gminy i miasta Stawiszyn wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania (SOA)

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.11.2013 w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.10.2013 w sprawie: powołania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.9.2013 w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.8.2013 w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Stawiszyna Nr 0151/5/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.7.2013 w sprawie: opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Stawiszyn

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.6.2013 w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie i Mieście Stawiszyn

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.5.2013 w sprawie: wdrożenia systemów GOMiG i Kasa w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 w sprawie: sprzedaży przez Gminę i Miasto Stawiszyn samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 w trybie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.3.2013 w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących operacji "Stawiszyn przyjazny dzieciom - przebudowa publicznego placu zabaw"

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.2.2013 w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących operacji "Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku"

2016-02-29

Zarządzenie Nr 0050.1.2013 w sprawie: planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Stawiszyn w 2013 roku

2016-02-29

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-11-30
Data publikacji:2015-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5958