Wizualizacja przedszkola podczas sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

W dniu 23.05.2018 podczas Sesji Rady Miejskiej Stawiszyna przedstawiono zebranym wizualizację projektu przedszkola przy ulicy Starościńskiej, prezentacji dokonali przedstawiciele biura projektowego, państwo A. i S. Plesińscy.

Przedstawiono projekt funkcjonalny budynku wraz z planem zagospodarowania terenu.

Projektanci po zakończeniu prezentacji udzielili wyczerpujących odpowiedzi na pytania padające z sali.

Prezentacja została przyjęta bardzo przychylnie.