Kurenda dotycząca oszczędzania wody

Powiększ obraz

W związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz idącym za tym wzrostem zużycia wody pobieranej z publicznej sieci wodociągowej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie zwraca się z prośbą o nie wykorzystywanie wody do celów innych niż socjalno-bytowe

tzn. do wykorzystywania wody z publicznej sieci wodociągowej do podlewania trawy, podlewania ogródków, podlewania upraw, mycia samochodów, itp.

Ograniczenie zużycia wody zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Wszystkich użytkowników sieci wodociągowej prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą,
a także o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Stawiszynie

Ireneusz Stachurski