Droga Piątek Mały – Blizanów Drugi z dofinansowaniem

Powiększ obraz

Miło nam Państwa poinformować, że długo oczekiwana przebudowa drogi powiatowej Piątek Mały – Blizanów Drugi, rozpocznie się już w bieżącym roku.

Inwestycja obejmie przebudowę odcinka o długości 6,79km. Realizowana będzie na terenie 2 gmin – Stawiszyna i Blizanowa. W ramach zadania droga zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m, powstaną nowe chodniki oraz zostaną przebudowane dotychczasowe. Wydzielony zostanie pas pieszo-rowerowy, przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w elementy bezpieczeństwa ruchu, czyli system aktywnej informacji wizualnej.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 8 mln zł, z czego 50% pochodzić będzie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast drugie 50% to wkład własny wnioskodawcy, czyli Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy współudziale Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Gminy Blizanów.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały.