Przebudowa drogi gminnej działka nr 1 i 57 w miejscowości Werginki

Powiększ obraz

W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia z kruszywa kamiennego drogi o łącznej długości 1,321 km i szerokości 4,0m.

Zadanie dofinansowane zostało z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

Przebudowę drogi wykonała firma: Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne Karex, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

Koszt przebudowy: 492.993,82zł

Dofinansowanie: 246.250,00zł