Obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 30.11.2021 r. (tj. wtorek) o godz.12:00 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza miedzy sesjami.
  4. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie Petycji z dnia 29.10 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/75/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 4 lutego 2004 r.,,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
  7. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030.
  8. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.