„Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku”

„Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku” w ramach Poddziałania 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej programu WRPO 2014 +

Okres realizacji: 04.04.2016 – 05.09.2018

Kwota dofinansowania 486 581,87 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Podpisanie umowyCele i efekty projektuPrace modernizacyjneZakończenie inwestycjiGaleria fotografii

 

Miło nam poinformować, że w dniu 3 listopada w Poznaniu Pani Burmistrz Justyna Urbaniak w imieniu Gminy i Miasta Stawiszyn podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Juskowiak – Zastępcę Dyrektora  Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku celem utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego”. Projekt realizowany jest  w ramach Poddziałania 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 486 581,87 zł Gmina i Miasto Stawiszyn będzie mogła stworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odpowiadając tym samym na potrzeby mieszkańców.  Projekt ma bowiem na celu zwiększenie  i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych.

Dzięki dofinansowaniu zostanie zaadoptowane poddasze w przedszkolu – powstaną 2 nowe sale dla dzieci z sanitariatami oraz 2 pomieszczenia biurowe (pokój dyrektora i księgowość). Zostanie wykonana klatka schodowa oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze powstaną specjalistyczne sale z myślą o szczególnych potrzebach dzieci  – sala do terapii sensorycznej oraz do zajęć logopedycznych. Całość dopełni toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz dodatkowe wejście ewakuacyjne.

Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na koniec lipca 2018 r., tak aby w nowym roku szkolnym dzieci mogły w pełni korzystać ze zmodernizowanego przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku.

Cel projektu to zwiększenie i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych

Cele szczegółowe:

 1. powiększenie potencjału Przedszkola „Bajkowa Kraina” w zakresie:
 • powierzchni przeznaczonej na edukację przedszkolną
 • ilości oddziałów edukacji przedszkolnej
 • ilości miejsc dla dzieci,
 • przełamania istniejących barier w edukacji dzieci z niepełnosprawnościami
 • zwiększenia jakości i skuteczności procesów edukacji przedszkolnej
 1. zwiększenie liczby dzieci korzystających ze wspartego obiektu,
 2. dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Efekty rzeczowe:

 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 sztuka Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Zbiersku
 2. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturę edukacyjną – 142 osoby
 • adaptacja poddasza do potrzeb edukacji przedszkolnej
 • utworzenie dwóch oddziałów oraz dwóch pomieszczeń biurowych (pokój dyrektora i księgowej)
 • utworzenie sanitariatów dla dzieci i personelu
 • wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
 • wykonanie klatki schodowej
 • wykonanie toalety dla niepełnosprawnych na parterze
 • utworzenie sali do terapii sensorycznej
 • utworzenie sali do zajęć logopedycznych
 • utwardzenie drogi pod drogę pożarową.
 • Artykuł z dnia 30 kwietnia 2018 roku – Modernizacja i przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku

 

 

Gmina i Miasto Stawiszyn pozyskała dofinansowanie w kwocie przeszło pół miliona złotych na modernizację i rozbudowę przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku.

W dniu 25 września odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego przedszkola w Zbiersku. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in.: Krzysztof Grabowski -Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Justyna Urbaniak – Burmistrz Stawiszyna, Grzegorz Kaczmarek – Zastępca Burmistrza Stawiszyna, Barbara Włodarczyk – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiszynie, ks. Janusz Nowicki- proboszcz Parafii w Zbiersku, radni Rady Miejskiej w Stawiszynie, kierownicy jednostek organizacyjnych, wykonawca prac modernizacyjnych, inspektor nadzoru inwestycji oraz najważniejsi: dzieci wraz z rodzicami.

Modernizacja i przebudowa budynku przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku została zrealizowana w ramach Poddziałania 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 503 134, 81 zł Gmina i Miasto Stawiszyn mogła stworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego oraz wyrównać dostępu do edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu zostało zaadoptowane poddasze w przedszkolu – powstały 2 nowe przestronne sale dla dzieci z sanitariatami oraz pomieszczenie biurowe. Sale zostały wyposażone w meble oraz nowoczesny sprzęt dydaktyczny i zabawki. Została wykonana klatka schodowa oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze, myślą o szczególnych potrzebach dzieci powstała specjalistyczna sala do terapii sensorycznej. Całość dopełnia toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz dodatkowe wejście ewakuacyjne.

Dyrektor przedszkola Małgorzata Kosmala przywitała wszystkich gości i poprosiła Pana Marszałka, Panią Burmistrz oraz Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej o przecięcie wstęgi- symbolizującej oficjalne otwarcie przedszkola. Poświęcenia zmodernizowanego budynku dokonał proboszcz parafii w Zbiersku – ks. Janusz Nowicki.

Dyrektor przedszkola podziękowała Burmistrz Stawiszyna Justynie Urbaniak za zrozumienie i wyjście naprzeciw problemowi, jakim był brak miejsc w przedszkolu dla wszystkich chętnych dzieci.

Marszałek Krzysztof Grabowski pogratulował Burmistrz udanej inwestycji oraz mądrze wykorzystanych środków unijnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego. Na ręce dyrektor przedszkola przekazał także niespodziankę dla najmłodszych – pudło pełne zabawek

Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak, podkreśliła wagę tej inwestycji dla społeczeństwa. Mówiła, że jako Burmistrz Stawiszyna zawsze stara się wsłuchiwać w głos mieszkańców i odpowiadać na ich potrzeby.

Po przemówieniach każdy z uczestników mógł zwiedzić nowo powstałe sale oraz poczęstować się „przedszkolnym obiadkiem” – ulubioną przez wszystkich dzieci zupą pomidorową i pysznymi naleśnikami.