Modernizacja targowiska w Stawiszynie

Nazwa operacji: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn,
wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 990 158,00 zł

Podpisanie umowyCel operacjiPlanowane efektyGaleria fotografiiTak handlowaliśmy ostatni raz...Podpisanie umowy z WykonawcąUroczyste otwarcieTak handlowaliśmy pierwszy raz...Targowisko MÓJ RYNEK

Wniosek o  przyznanie pomocy na operację pn.: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt” został rozpatrzony pozytywnie.

03 listopada 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą i Miastem Stawiszyn  została podpisana umowa o przyznaniu pomocy.

Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez przebudowę targowiska, budowę budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowę budynku na cele obsługi weterynaryjnej wraz z wiatą do sprzedaży zwierząt. Przebudowa targowiska w Stawiszynie przyczyni się do skrócenia cyklów dostaw produktów oraz ich promocji na rynku lokalnym.

W ramach operacji zostanie przebudowane targowisko w Stawiszynie. Zostaną wykonane roboty przygotowawcze oraz ogrodzenie. Powstanie budynek na cele promocji lokalnych produktów, a także budynek obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt. Część placu targowego zostanie utwardzona i wzbogacona o zieleń. Powstaną miejsca do handlu, a także elementy małej architektury. Całość dopełni oświetlenie terenu oraz ogrodzenie.

 

Targowisko – zdjęcia archiwalne

Targowisko – przed modernizacją

Targowisko – wizualizacja

Targowisko – w trakcie modernizacji

Targowisko – po modernizacji

14 maja 2018 roku po raz ostatni mogliśmy zrobić zakupy na targowisku
przy ul. Szkolnej w Stawiszynie przed rozpoczynającą się przebudową. Już niebawem rozpoczną się tam prace budowlane, które potrwają rok.

Tradycje handlu w miejscowości Stawiszyn sięgają XIX wieku. Plac targowiska w przeszłości pełnił funkcje handlowe a z czasem rozwinęły się zwyczaje organizowania jarmarków i targów, które gromadziły okoliczną ludność. Jarmarki pełnią głównie funkcję handlową, ale są również okazją do spotkań towarzyskich. Stanowią również niezwykle ważny elementem tradycji nierozerwalnie przypisanej do Stawiszyna i okolicznych miejscowości subregionu.

Tak jak dawniej tak i dziś jarmarki odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek po ósmym.

Dzięki pozyskaniu środków unijnych na inwestycję pn.: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt” już w przyszłym roku mieszkańcy oraz inni uczestnicy jarmarków będą mogli cieszyć się nowym, dostosowanym do najnowszych standardów targowiskiem.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy na inwestycję pn.: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”.

Dnia 15 maja 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie odbyło się podpisanie umowy na inwestycję pn.: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”.

Umowę podpisali Burmistrz Stawiszyna – Justyna Urbaniak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn – z up. Główny Księgowy – Małgorzata Cicha oraz Krzysztof Skonieczny reprezentujący Firmę Budowlaną „CEGBUD” z siedzibą Chlebów 48, 62-700 Turek.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

 

 

Uroczyste otwarcie targowiska „MÓJ RYNEK” w Stawiszynie połączone
z Forum Wielkopolskiej Wsi Europejskiej.

W dniu 18.05.2019 r. w Stawiszynie odbyło się uroczyste otwarcie Targowiska „MÓJ RYNEK” w Stawiszynie wraz z Forum Wielkopolskiej Wsi Europejskiej.

W ramach wydarzenia odbył się piknik europejski, który był okazją do prezentacji folkloru, kultury i tradycji,
w tym ekspozycji kulinarnych produktów regionalnych.

Pani Justyna Urbaniak Burmistrz Stawiszyna oraz mieszkańcy Gminy i Miasta Stawiszyn otrzymali z rąk Pana Jana Klemta Dyrektor Generalny Zarządu Krajowego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” prestiżową nagrodę „Złoty Laur”.

Goście, którzy przybyli do Hali Widowiskowo – Sportowej w Stawiszynie przysłuchiwali się debacie samorządowej prowadzonej przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala. Do udziału w debacie Starosta zaprosił:

– Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

– Justynę Urbaniak Burmistrza Stawiszyna

– Tomasza Maya Eksperta Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

– Przedstawicieli branży rolniczej.

Uczestnicy debaty dyskutowali o tym czy UE była, jest, i czy będzie przestrzenią sprzyjającą polskiemu rolnictwu.

Podczas części oficjalnej swój występ artystyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły Muzycznej FortePiano, którzy odśpiewali Hymn UE „Odę do radości”.

Po części oficjalnej na Hali Sportowej goście spotkali się na Targowisku w Stawiszynie, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Targowiska „MÓJ RYNEK” jednego z największych targowisk w południowej Wielkopolsce. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. przedstawiciele województwa, powiatu oraz gminy. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie. Następnie wszyscy zgromadzeni goście mogli zwiedzać zmodernizowane targowisko wraz z budynkiem na cele promocji lokalnych produktów.

Po uroczystym otwarciu rozpoczął się Piknik Europejski podczas, którego organizatorzy przygotowali liczne atrakcje: wystawę Maszyn Rolniczych przygotowana przez Firmę AGRO-RAMI, park rozrywki dla dzieci, zjeżdżalnie i dmuchane atrakcje, pieczone dziki przygotowane przez Zarząd Okręgowy w Kaliszu Polskiego Związku Łowieckiego, tradycyjny Bigos wydawany przez uczniów ZS Nr1 w Liskowie, stoiska Kulinarne przygotowane przez Panie z KGW z terenu Powiatu Kaliskiego oraz stoiska informacyjno – edukacyjne.

Na scenie wystąpiły zespoły ludowe i kabaretowe, dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn, Kabaret Malina, Zespół Piano Song. Gwiazdą wieczoru był zespół BOBI.
Na zakończenie Forum goście bawili się wspólnie na Europejskiej Dyskotece pod gwiazdami.

Organizatorami wydarzenia byli Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Kaliski, Gmina i Miasto Stawiszyn oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”.

15 lipca 2019 roku po raz pierwszy handlowaliśmy i robiliśmy zakupy w nowo przebudowanym – zmodernizowanym targowisku MÓJ RYNEK w Stawiszynie.

Przypominamy, że inwestycji pn: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt” była realizowana w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Tradycje handlu w miejscowości Stawiszyn sięgają XIX wieku. Plac targowiska w przeszłości pełnił funkcje handlowe a z czasem rozwinęły się zwyczaje organizowania jarmarków i targów, które gromadziły okoliczną ludność. Jarmarki pełnią głównie funkcję handlową, ale są również okazją do spotkań towarzyskich. Stanowią również niezwykle ważny elementem tradycji nierozerwalnie przypisanej do Stawiszyna i okolicznych miejscowości subregionu.

Tak jak dawniej tak i dziś jarmarki odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek po ósmym.

Dodatkowo wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców targowisko jest czynne również w każdy czwartek.

Modernizacja targowiska została przeprowadzona w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji: 2 408 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 990 158,00 zł

 

W ramach zadania zostały wykonane:

  • Roboty porządkowe,
  • Prace ziemne,
  • Wykonanie podziemnej infrastruktury, przyłączy,
  • Budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów,
  • Budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt,
  • Budowa zjazdu z drogi gminnej,
  • Ogrodzenie, oświetlenie
  • Utwardzenie terenu,
  • Elementy małej architektury,
  • Zieleń.

 

Wybudowany na terenie targowiska budynek na cele promocji lokalnych produktów jest miejscem, w którym każdy prowadzący działalność o charakterze produktów lokalnych może zostawić ulotkę z danymi kontaktowymi oraz podstawowymi informacjami o zakresie swojego przedsięwzięcia. W ten sposób zainteresowane osoby będą mogły poznać wachlarz oferowanych produktów lokalnych naszej gminy.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin targowiska gminnego „MÓJ RYNEK” w Stawiszynie

Wykaz wprowadzanych na targ zwierząt – dotyczy świń „pobierz

Wykaz wprowadzanych na targ zwierząt – dotyczy bydła, owiec, kóz  „pobierz