„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej”

Projekt „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Projekt partnerski

Lider projektu – Gmina i Miasto Stawiszyn

Partnerzy – wszyscy członkowie Aglomeracji Kalisko _ostrowskiej

Projekt nr RPWP.06.06.03-30-002/18-00 pt. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Źródło dofinansowania – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wartość projektu – 1 261 800, 00 zł

Wartość dofinansowania – 1 198 710,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości 4590 mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych skóry oraz zwiększenie o 4500 dostępności konsultacji dermatologicznych w okresie trwania projektu.

Cele szczegółowe projektu:

– większa świadomość mieszkańców AKO w zakresie metod profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób nowotworowych skóry

– zwiększona o 4500 świadczeń dostępność konsultacji dermatologicznych dla aktywnych zawodowo mieszkańców AKO w wieku od 50 do 64 lat w okresie 3 lat trwania projektu

– większa wiedza i umiejętności w zakresie profilaktyki nowotworów wśród 90 profesjonalistów (personel medyczny, pracownicy solariów i biur podróży), którzy wezmą udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu

-większa wiedza i stworzenie warunków do podjęcia działań profilaktycznych wśród użytkowników kąpielisk na terenie AKO.

Program będzie realizowany na terenie całej Aglomeracji, skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców AKO. Badaniami profilaktycznymi w kierunku nowotworów skóry w ciągu 3 lat realizacji projektu objętych zostanie 4500 mieszkańców, którzy zostaną zakwalifikowani na podstawie karty ryzyka. Część diagnostyczna projektu skierowana jest do osób aktywnych zawodowo w wieku 50-64 lat.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Działania edukacyjno-informacyjne
  2. Rekrutacja uczestników projektu
  3. Działania profilaktyczne
  4. Ewaluacja programu i kontrola jakości wykonywanych świadczeń.

 

Planowane efekty:

  1. 4500 mieszkańców objętych bezpośrednio programem zdrowotnym dzięki EFS
  2. Wdrożony program zdrowotny „Program profilaktyki nowotworów skóry”

Planowany rezultat:

  1. Liczba osób, które zgłosiły się na badania profilaktyczne (4500).