Informacja – bioodpady

Drodzy Mieszkańcy! Uprzejmie informujemy iż zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXVI/182/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne będzie można zbierać w kompostowniku przydomowym. Za każdą osobę w danym gospodarstwie, które … Czytaj dalej Informacja – bioodpady