Ostrzeżenie – gwałtowne wzrosty stanów wody

Powiększ obraz

Data i godzina wydania: 28.07.2021 – godz. 11:00
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:150
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 28.07.2021 do godz. 07:00 dnia 29.07.2021
Obszar: zlewnie dopływów Warty i Noteci (wielkopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Tomasz Krukowski

Data i godzina wydania: 28.07.2021 – godz. 11:20
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:164
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 13:00 dnia 28.07.2021 do godz. 07:00 dnia 29.07.2021
Obszar: Zlewnie dopływów Odry (wielkopolskie)
Przebieg: Na obszarach występowania opadów burzowych, w zlewni górnej Baryczy, Stobrawy i Widawy stany wody mogą gwałtownie rosnąć, miejscami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi lub występującymi opadami deszczu o dużej intensywności i zasięgu lokalnym. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Leszek Jelonek